Fumax produce taboleiros e produtos acabados que se utilizan en industrias múltiples como se indica a continuación: